HISTORIE

Emo fra 1883 til i dag


Emo har vært aktiv på det norske marked i over 130 år og er den ledende distributøren i markedet for og kontor- og datarekvisita. Den posisjonen skyldes Emos evne til å tilpasse seg kundenes og markedets behov.

Virksomheten ble etablert under navnet Emil Moestue i 1883, og i 1977 gikk selskapet fra å være familieeid til å bli en del av Borregaard (Orkla) og fikk navnet Emo.

I 1994 ble Emo kjøpt av Røkke-selskapet RGI, som solgte det videre til finske Tamore i 1999. Tamore solgte Emo til Andvord i 2002.

I 2005 ble Andvord fusjonert med Tybring-Gjedde, og i 2006 ble Andvord Tybring-Gjedde kjøpt av det nederlandske selskapet Buhrmann, som i 2007 byttet navn til Corporate Express. Corporate Express ble kjøpt av Staples i 2008, som er verdens største aktør innen kontor- og datarekvisita. Emo er en avdeling i Staples Solutions Norway AS.